Category Archives: Chính sách của EFA

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT: Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt khi giao hàng áp dụng với hình thức giao hàng do nhân viên EFA Mây Mộc  trực tiếp giao hàng và lắp đặt tại địa chỉ của khách hàng. Quý khách vui lòng thanh toán trực tiếp cho nhân viên …